Pravidla soutěže - Vyhraj něco na zub od Jirky!

Získejte delikatesy exkluzivně připravené kuchařem Jirkou. Bedýnka plná naložené zeleniny, ochucených olejů a octů, marlelád,... Skrátka zásoby na divokou zimu a vaše gastronomické požitky. 

Bedýnka plná naložené zeleniny, ochucených olejů a octů, marmelád,…. Skrátka dokonalé zásoby na divokou zimu a vaše gastronomické požitky.
Co to proto musíte udělat?

  • Sledujte nás @urbanstorecz.
  • Sdílejte tento příspěvek ve svých instastories a označte nás.
  • Do komentáře napište, jaký byl váš nejlepší kulinářsky počin.


Ve středu 17.10. dopoledne si Jirka vybere jednoho z vás, komu vlastnoručně připraví bedýnku plnou originálních dobrot, které nikde jinde neseženete.  

Podrobné podmínky a pravidla soutěže si přečtěte níže.


Pravidla soutěže – Vyhraj něco na zub od Jirky!

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže pořádané pod názvem „Vyhraj něco na zub od Jirky!“ (dále jen Soutěž) je společnost Urban Store, s. r. o., se sídlem Bělehradská 299/132 120 00 Praha 2, IČ: 24199541, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187960 (dále jen Organizátor). 

2. Doba platnosti Soutěže

Soutěž bude probíhat v jednom kole určeném Organizátorem od 11.10.2019 do 17.10.2019 do 10:00.

Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na Soutěž, jak je uvedena v bodech 1 a 2 těchto pravidel.

4. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba (dále jen Účastník). Pro účast v Soutěži je podmínkou mít zřízený profilový účet na sociální síti www.instagram.com. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Urban Store, s.r.o., ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, cena se této osobě nepředá. V případě, že se stane vítězem osoba mladší 18 let, k převzetí výhry je nutná osobní účast zákonných zástupců nebo jejich písemný souhlas včetně ověřeného podpisu.

5. Pravidla Soutěže

Cílem Účastníků Soutěže je splnit následující soutěžní podmínky:

  1. Sledovat instagramový profil @urbanstorecz na sociální síti www.instagram.com 
  2. Uvést do komentáře pod soutěžní příspěvek váš nejlepší kulinářsky počin.
  3. Soutěžní příspěvek sdílet do svých instastories na sociální síti www.instagram.com

Soutěž potrvá do 17.10.2019 do 10:00.

Dne 17.10.2019 po ukončení soutěže vybere ambasador Jirka (https://www.instagram.com/jirkahor/) jednoho výherce, kterému během následujících 14 dní připraví bedýnku plnou naložené zeleniny, ochucených olejů a octu, marmelád a jiných delikates. Výhra bude realizovaná v termínu 14 dní od vyhlášení vítěze.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook ani Instagram a nijak s ní nesouvisí, Facebook a Instagram je také kompletně osvobozen od závazků každým Účastníkem.

Soutěže se každý Účastník může zúčastnit pouze jednou se svým vlastním profilem na sociální síti www.instagram.com.

Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají Organizátorovi. 

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie a videa) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiných propagačních materiálech vydávaných Organizátorem a s využitím k propagačním účelům.

6. Oznámení výherců, výhry:

Jméno výherce bude oznámeno na profilovém účtu Organizátora soutěže na sociální síti https://www.instagram.com/urbanstorecz/ dne 17.10.2019 v dopoledních hodinách.

Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích, popř. webových stránkách. V případě, že výherce Soutěže nebude na upozornění o své výhře reagovat do 48 hodin po odeslání vyrozumění, vyhrazuje si Organizátor právo předání výhry odmítnout a vybrat jiného výherce.

7. Předání a převzetí výhry:

Výhra - realizace výhry nejpozději 14 dní po vyhlášení vítěze, nebo v termínu, na kterém se obě strany shodnou.

V případě, že se výherce neozve do 48 hodin od vyhlášení tedy do 19.10.2019 nárok na výhru zaniká. 

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie a videa) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiných propagačních materiálech vydávaných Organizátorem a s využitím k propagačním účelům.

8. Závěrečná ustanovení:

a. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

b. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

c. Každý soutěžící účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Organizátora.

d. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany Účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

e. Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

f. Tato soutěž není, jakkoliv sponzorovaná, podporovaná nebo spravovaná společností Facebook, Inc., nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Inc., nebo Facebook Ireland Limited.

g. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící, v případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email ambasador@urbanstore.cz.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11.10.2019.

 

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám nikdy neunikne žádná nová kolekce nebo slevová akce. Navíc Vám zašleme unikátní kód na slevu 100 Kč na váš nákup.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme! Do Vaší emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíte registraci a už Vám neunikne žádná novinka ani sleva!

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US