Pravidla soutěže - Vyhraj kérku od Fíly!

Toužíte po tetování od Fíly? Máte jedinečnou příležitost. Stačí když budete mít čas v úterý 10.9.2019 dorazit do naší pražské prodejny a splníte jednoduché podmínky:

  • Sledujte nás na Instagramu (https://www.instagram.com/urbanstorecz/)
  • Do komentáře pod soutěžní příspěvek na našem Instagramovém profilu napíšete, co a kam byste chtěli vytetovat od tatéry Fíly.
  • Soutěžní příspěvek sdílejte ve svých instastories.

Ve čtvrtek 5.9.2019 si přímo Fíla vybere jednoho z vás, podle toho jaký motiv ho bude nejvíc bavit a připraví návrh podle přání v komentáři. Pozor, počítejte s tím, že tetování bude ve velikosti maximálně 15cm. Přípravený návrh vám Fíla zašle předem a budete mít pouze jednu možnost na úpravy. Počítejte s tím, že pokud nemáte 10.9. být na naší pražské prodejně, váš nárok na výhru zaniká. Zároveň se připravte, že tetování proběhne na naší prodejně v rámci veřejného eventu, a tak budete mít spoustu diváků. Z celého eventu budou zároveň audiovizuální záznamy určené k marketingovým a propagačním účelům.

Podrobné podmínky a pravidla soutěže si přečtěte níže.

 

 

 

 


Pravidlá soutěže - Vyhraj kérku od Fíly!

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže pořádané pod názvem „Vyhraj kérku od Fíly“ (dále jen Soutěž) je společnost Urban Store, s. r. o., se sídlem Bělehradská 299/132 120 00 Praha 2, IČ: 24199541, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187960 (dále jen Organizátor). 

2. Doba platnosti Soutěže

Soutěž bude probíhat v jednom kole určeném Organizátorem od 30.08.2019 do 05.09.2019 do 16:00.

Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na Soutěž, jak je uvedena v bodech 1 a 2 těchto pravidel.

4. Účastníci Soutěže

Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba (dále jen Účastník). Pro účast v Soutěži je podmínkou mít zřízený profilový účet na sociální síti www.instagram.com. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Urban Store, s.r.o., ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, cena se této osobě nepředá. V případě, že se stane vítězem osoba mladší 18 let, k převzetí výhry je nutná osobní účast zákonných zástupců nebo jejich písemný souhlas včetně ověřeného podpisu.

5. Pravidla Soutěže

Cílem Účastníků Soutěže je splnit následující soutěžní podmínky:

  1. Sledovat instagramový profil @urbanstorecz na sociální síti www.instagram.com 

  2. Uvést do komentáře pod soutěžní příspěvek motiv a umístění tetování na těle, které by si soutěžící nechat od tatéra Fíly vytetovat.

  3. Soutěžní příspěveki sdílet do svých instastories na sociální síti www.instagram.com

Soutěž potrvá do 05.09.2019 do 16:00.

Dne 05.09.2019 po ukončení soutěže vybere tatér Fíla (https://www.instagram.com/filatattoo/) jednoho výherce, kterému vytetuje motiv, který výherce uvedl v soutěži pod příspěvkem. Velikost tetování bude maximálně 15 cm. Výherce obdrží od tatéra Fíly návrh motivu. Výherce má možnost pouze jedné korekce předloženého návrhu. Tetování bude realizováno  dne 10.09.2019 od 15:00 v rámci eventu pořádaného na prodejně Urban Store na adrese Václavské náměstí 18, Praha1. Pro realizaci výhry je nutné dodržet stanovený termín a místo realizace “výhry”. 

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook ani Instagram a nijak s ní nesouvisí, Facebook a Instagram je také kompletně osvobozen od závazků každým Účastníkem.

Soutěže se každý Účastník může zúčastnit pouze jednou se svým vlastním profilem na sociální síti www.instagram.com.

Právo na výhru nelze převést na jinou osobu.

Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají Organizátorovi. 

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie a videa) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiných propagačních materiálech vydávaných Organizátorem a s využitím k propagačním účelům.

6. Oznámení výherců, výhry:

Jméno výherce bude oznámeno na profilovém účtu Organizátora soutěže na sociální síti https://www.instagram.com/urbanstorecz/ dne 05.09.2019 ve večerních hodinách.

Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích, popř. webových stránkách. V případě, že výherce Soutěže nebude na upozornění o své výhře reagovat do 24 hodin po odeslání vyrozumění, vyhrazuje si Organizátor právo předání výhry odmítnout a vybrat jiného výherce.

7. Předání a převzetí výhry:

Výhra - realizace tetování proběhne v rámci eventu dne 10.09.2019 od 15:00 na prodejně Urban Store, na adrese Václavské náměstí 18, Praha 1. Tento termín a adresa jsou zároveň podmínkou pro předání a převzetí výhry. Pokud výherce nebude moct z jakéhokoliv důvodu být přítomen jeho nárok na výhru zaniká. Stejně tak zaniká jeho právo nárokovat si na výhru v jiném termínu. 

V případě, že se výherce nedostaví dne 10.09.2019 v 15:00 na prodejnu Urban Store na Václavském náměstí 18, Praha 1. Nebo v případě, že nebude souhlasit s tetováním na této veřejné událostí, nárok na výhru zaniká. 

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, Organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie a videa) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiných propagačních materiálech vydávaných Organizátorem a s využitím k propagačním účelům.

8. Závěrečná ustanovení:

a. Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

b. Organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

c. Každý soutěžící účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Organizátora.

d. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany Účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

e. Organizátor soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

f. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporovaná nebo spravovaná společností Facebook, Inc., nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže, a nikoliv společnosti Facebook, Inc., nebo Facebook Ireland Limited.

g. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící, v případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email ambasador@urbanstore.cz.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30.08.2019.

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám nikdy neunikne žádná nová kolekce nebo slevová akce. Navíc Vám zašleme unikátní kód na slevu 100 Kč na váš nákup.

Vaše e-mailová adresa je u nás v bezpečí, přečtěte si naše podmínky zpracování osobních údajů.

K přihlášení už stačí jen jeden klik, děkujeme! Do Vaší emailové schránky jsme odeslali potvrzovací link. Kliknutím na něj dokončíte registraci a už Vám neunikne žádná novinka ani sleva!

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US